profielen
Profielberekening   tools
navigatie
 
 
Disclaimer PDF Afdrukken E-mail

Alle op deze website geplaatste content is eigendom van Profielberekening.nl  Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Profielberekening.nl.

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, verouderd of niet meer correct is. Aan de teksten en berekeningen van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Profielberekening.nl geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.


Verder hoopt Profielberekening.nl dat u de inhoud van deze site zo veel mogelijk onder aandacht brengt van collega’s en andere geïnteresseerden.

Profielberekening.nl stelt het zeer op prijs als u fouten en andere onvolkomenheden meldt .
Profielberekening.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waar deze website naar verwijst. Profielberekening.nl vrijwaart zich in deze van alle juridische consequenties.