profielen
Profielberekening   tools
navigatie
 
 
Waarom moeten we een veiligheidsfactor aanhouden
Afdrukken 
PDF 
Door het hanteren van een belastingfactor, ook wel veiligheidsfactor genoemd, houden we in de berekening rekening met het volgende:
  • de mogelijkheid dat belastingen in ongunstige zin afwijken van de representieve waarden
  • onzekerheden in het belastingmodel
  • de gevolgen van bezwijken van de constructie
  • de beschouwende grenstoestand 


De waarden van de belastingsfactoren zijn gebaseerd op een samenhang met materiaalfactoren, die in de materiaalgebonden normen zijn aangegeven. Bij toepassing van de in deze normen vermelde belastings- en materiaalfacotren mag worden aangenomen dat een veiligheidsniveau aanwezig is dat in overeenstemming is met de vereiste veiligheid volgens NEN6700.

Wanneer u geen ervaring heeft met het bepalen van de juiste belastingsfactor raden wij u aan om standaard te rekenen met een veiligheid van 1,5.
11,89% van 572 stemmers vond dit artikel nuttig,  
ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig

Terug naar beginscherm FAQ